Fot. Mariusz Sokołowicz, Pełnomocnik JM Rektora UŁ ds. Zrównoważonego Transportu, (http://www.rowerowalodz.pl/aktualnosci/379-uniwersytet-chce-byc-zrownowazony-rowerowy-pelnomocnik-rektora)

 

 

Dr Mariusz SOKOŁOWICZ jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem kierunku Gospodarka Przestrzenna. W Uniwersytecie Łódzkim pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na rozwój terytorialny (ekonomika kosztów transakcyjnych, relacje bliskości, terytorializacja przedsiębiorstw transnarodowych), marketingiem terytorialnym oraz miejskim rynkiem nieruchomości i gospodarką gruntami.

W ramach pracy zawodowej, dr Mariusz SOKOŁOWICZ zajmuje się także zagadnieniami transportu w mieście, czego jednym z ostatnich przejawów jest opieka naukowa nad badaniami poświęconymi preferencjom transportowym studentów łódzkich uczelni wyższych, realizowanymi przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM we współpracy z Fundacją Normalne Miasto FENOMEN. Ideę transportu zrównoważonego realizuje także w praktyce – jako osoba aktywna zawodowo i społecznie korzysta z każdego środka transportu, przy czym w pierwszej kolejności z roweru a w dalszej kolejności z komunikacji miejskiej oraz samochodu osobowego. Jest jednym z propagatorów idei zrównoważonego transportu w kampanii „AutoSTAĆ” (http://www.autostac.pl/). Wśród swoich zainteresowań wymienia historię, urbanistykę, podróże a także squash, film oraz szarady.