• Budowanie wizerunku i infrastruktury Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni pionierskiej pod względem rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.
  • Działania na rzecz realizacji założeń Karty Brukselskiej, poprzez kreowanie i rozwój Uniwersytetu Łódzkiego, jako uczelni przyjaznej dla użytkowników alternatywnych, w stosunku do samochodu osobowego, środków transportu miejskiego (komunikacji zbiorowej, roweru, komunikacji pieszej).